zeytin

 Yeşil Zeytin

 
19142.PNG

Biberli Sofralık Yeşil Zeytin 8 kg

21127.PNG

Biberli Sofralık Yeşil Zeytin 800 gr 

21135.PNG

Biberli Sofralık Yeşil Zeytin 400 gr

19130.PNG

Biberli Sofralık Yeşil Zeytin 1-800 gr

21140.PNG

Biberli Sofralık Yeşil Zeytin 2-800 gr

21185.PNG

Biberli Sofralık Yeşil Zeytin 660 cc

21195.PNG

Biberli Sofralık Yeşil Zeytin 2 kg

19150.PNG

Domat Yeşil Kırma Zeytin 10 kg

19192.PNG

Domat Yeşil Kırma Zeytin 660 cc 

21129.PNG

Domat Yeşil Kırma Zeytin 800 gr

21133.PNG

Domat Yeşil Kırma Zeytin 400 gr 

21194.PNG

Domat Yeşil Kırma Zeytin 2 kg 

21144.PNG

Domat Kokteyl Jumbo Yeşil Zeytin 10 kg

21128.PNG

Domat Kokteyl  Yeşil Zeytin 800 gr

21134.PNG

Domat Kokteyl Yeşil Zeytin 400 gr

21131.PNG

Domat Kokteyl Yeşil Zeytin 1-800 gr

21141.PNG

Domat Kokteyl Yeşil Zeytin 2-800 gr

21200.PNG

Domat Kokteyl Yeşil Zeytin 660 cc

21195 domat zeytin.PNG

Domat Kokteyl Yeşil Zeytin 2 kg

21145.PNG

Edremit Çizik Yeşil Zeytin 8 kg

211299.PNG

Domat Çizik Yeşil Zeytin 800 gr

211322.PNG

Domat Çizik Yeşil Zeytin 1-800 gr

211142.PNG

Domat Çizik Yeşil Zeytin 2-800 gr

211900.PNG

Domat Çizik Yeşil Zeytin 660 cc

21215.PNG

Domat Çizik Yeşil Zeytin 3 kg

21170.PNG

Domat Bademli Yeşil Zeytin 660 cc

21180.PNG

Domat Sarımsaklı Yeşil Zeytin 660 cc

21170 dilimlenmiş zeytin.PNG

Dilimlenmiş Yeşil Zeytin 660 cc

21189.PNG

Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 660 cc

Çekirdeksiz yeşil zeytin 2kg.PNG

Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 2 kg

bademli yşil zeytin 2 kg.PNG

Bademli Yeşil Zeytin 2 kg