İhale İlanıKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında 13 Etap projemiz için hibe sözleşmemiz
imzalanmıştır.
Yapılması planlanan Çarşamba Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Anonim
Şirketi’ne ait Çarşamba Tarım Turşu ve Salamura Üretim İşletmesi Tamamlama Projesi ile ilgili inşaat
işleri ihale evrakları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Çarşamba Tarım - İnşaat Teknik Şartname

Çarşamba Tarım - İnşaat Keşif Özeti

Ekler